Литература

Стандартен

Първична литература

(1994) Ясперс, Карл „Въведение във философията“ / Превод от немски Христо Тодоров

(1995) Ясперс, Карл „Малка школа за философско мислене“ / Превод от немски Нено Богданов

(1996) Ясперс, Карл „Духовната ситуация на времето“

(1997) Ясперс, Карл „Екзистенциална философия“ 3 лекции, изнесени в Свободния нем. инст. във Франкфурт на Майн, септ. 1937 / Превод от немски Сашо Марков

(2001) Ясперс, Карл „Обща психопатология“

(2012) Ясперс, Карл „За произхода и целта на историята“

Още…

 

Вторична литература

(1991) „Колоквиум „Киркегор“, състоял се в Париж : Изказване на Карл Ясперс“ – статия от сп. „Пробуда: Списание за религия, философия, теософия, изкуство, когнитивни науки“, стр. 19-24, 1991г., превод от френски Стефан Калайджиев

(1992) „Що е екзистенциализъм?“– статия от в. „Култура: седмичник за изкуство, култура и публицистика“, стр. 1, 1992г., превод от немски Радосвета Теохарова

(1992) „Смъртта“– статия от сп. „Ах, Мария“, стр. 493-500, 1992г., превод от немски Радосвета Теохарова

(1992) „Философският смисъл на живота“– статия от сп. „Философия: Двумесечно научно – методическо списание“ , стр.3-9, 1992г., превод от немски Атанас Гунов

(1992) „Произходът на философията“– статия от сп. „Философски алтернативи: Списание на Института по философски изследвания при БАН“, стр. 5-20, 1992г., превод Валери Борисов

(1992) „Детинство и юношество“– статия от сп. „Философия: Filosofia: Списание за ученици“, стр. 87-91, 1992г., превод Бистра Андреева

(1999) „Демонология. – Нихилизъм“ – статия от сп. „Хермес“, стр. 111-119

(2002) „Осевата епоха“– статия от в. „Литературен вестник:Седмично издание“, стр. 9-11, 2002г., превод от немски със съкращения Стоян Гяуров

(2012) „За европейския дух“– статия от сп. „Християнство и култура“, стр. 61-82, бр. 8, 2012г., превод от немски Георги Каприев

Още…

Advertisements